درباره پروژه

واقع در طبقه ۴ بیمارستان نیایش

مساحت ۶۰ متر مربع

سال ساخت ۱۴۰۱

طراحی و اجرا محیطی مدرن و ارام بخش  با وجود محدودیت های فراوان از جمله متراژ پایین ، توسط مندسین با تجربه شرکت عمران معماری بهسازان صبا در طول ۳ماه ، با توجه به جزییات و کیفیت به سر انجام رسید.

 

مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه
نمایش ویدیو درباره Clinic-Khab

درباره پروژه

واقع در طبقه ۴ بیمارستان نیایش

مساحت ۶۰ مترمربع

سال ساخت ۱۴۰۱

طراحی و اجرا محیطی مدرن و آرامش بخش با وجود محدودیت های فراوان از جمله متراژ پایین، توسط مهندسین با تجربه شرکت عمران و معماری بهسازان صبا در طول ۳ ماه، با توجه به جزئیات و کیفیت به سرانجام رسید.

مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه

ویدئو پروژه

نمایش ویدیو درباره Clinic-Khab

تصاویر پروژه