درباره پروژه

«پروژه داروخانه تهران»

واقع در خیابان سنائی طبقه همکف بیمارستان تهران

مساحت ۱۰۰ متر مربع

سال بازسازی ۱۴۰۲

طراحی داروخانه با توجه به تمام نیازمندی های کافرما جهت بهره مندی حداکثری از فضاها و ساخت محیطی زیبا برای مراجعین انجام گرفته است. اجرا با بهترین متریال ها و ظرافت کامل نشان از تعهد شرکت عمران و معماری بهسازان صبا به مشتریان خود می باشد.

مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه
نمایش ویدیو درباره پروژه بازسازی داروخانه بیمارستان تهران

درباره پروژه

واقع در خیابان سنائی طبقه همکف بیمارستان تهران

مساحت ۱۰۰ متر مربع

سال بازسازی ۱۴۰۲

طراحی داروخانه با توجه به تمام نیازمندی های کافرما جهت بهره مندی حداکثری از فضاها و ساخت محیطی زیبا برای مراجعین انجام گرفته است. اجرا با بهترین متریال ها و ظرافت کامل نشان از تعهد شرکت عمران و معماری بهسازان صبا به مشتریان خود می باشد.

مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه

ویدئو پروژه

نمایش ویدیو درباره پروژه بازسازی داروخانه بیمارستان تهران