درباره پروژه
همیشه در طراحی محیط های درمانی عملکرد در اولویت بوده و انجام عملیات عمرانی در بیمارستان فعال محدودیت های بسیاری هم در طراحی و هم در اجرا به همراه خواهد داشت. کلینیک پوست و لیزر نیایش در طبقه MZ بیمارستان عرفان نیایش بوده و با وجود مشکلات و محدودیت های موجود، شرکت عمران و معماری بهسازان صبا با تکیه بر مطالعات و تجربیات گذشته، فضایی بسیار خاص و زیبا با بکارگیری معماری مدرن خلق نموده است. در طراحی این پروژه با توجه به شرایط موجود نظیر سقف کوتاه و عدم دسترسی به نور مستقیم به علت موقعیت مکانی کلینیک، از شیشه های رنگی و لاین های نوری در سقف و دیوارهای راهرو و برخی اتاق ها به شکلی خلاقانه و بسیار هنرمندانه استفاده گردید که کمتر بیننده ای متوجه مشکلات موقعیتی ذکر شده می گردد و در عین حال خطوط نوری مورب و نامنظم کاربری فضا و خطوط لیزر را به ذهن متبادر می سازد. همچنین استفاده از سرامیک های پولیش در کنار شیشه های رنگی حس تمیزی حداکثری را در این کلینیک برای کاربران به ارمغان خواهد داشت. این پروژه در بازه زمانی حدود چهار ماه زیر نظر مهندسین و طراحان زبردست طراحی و اجرا گردیده است.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه
پخش ویدیو

درباره پروژه
همیشه در طراحی محیط های درمانی عملکرد در اولویت بوده و انجام عملیات عمرانی در بیمارستان فعال محدودیت های بسیاری هم در طراحی و هم در اجرا به همراه خواهد داشت. کلینیک پوست و لیزر نیایش در طبقه MZ بیمارستان عرفان نیایش بوده و با وجود مشکلات و محدودیت های موجود، شرکت عمران و معماری بهسازان صبا با تکیه بر مطالعات و تجربیات گذشته، فضایی بسیار خاص و زیبا با بکارگیری معماری مدرن خلق نموده است. در طراحی این پروژه با توجه به شرایط موجود نظیر سقف کوتاه و عدم دسترسی به نور مستقیم به علت موقعیت مکانی کلینیک، از شیشه های رنگی و لاین های نوری در سقف و دیوارهای راهرو و برخی اتاق ها به شکلی خلاقانه و بسیار هنرمندانه استفاده گردید که کمتر بیننده ای متوجه مشکلات موقعیتی ذکر شده می گردد و در عین حال خطوط نوری مورب و نامنظم کاربری فضا و خطوط لیزر را به ذهن متبادر می سازد. همچنین استفاده از سرامیک های پولیش در کنار شیشه های رنگی حس تمیزی حداکثری را در این کلینیک برای کاربران به ارمغان خواهد داشت. این پروژه در بازه زمانی حدود چهار ماه زیر نظر مهندسین و طراحان زبردست طراحی و اجرا گردیده است.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه

ویدئو پروژه

پخش ویدیو