درباره پروژه
بررسی و مطالعه برای طراحی اولین قدم درشروع هر پروژه است. برخی از فضا ها به دلیل نوع عملکرد طراحی هایی پیچیده تر را دربر خواهند داشت و کلینیک خواب جهت درمان مسائل سایکولوژیک و فیزیولوژیک بوده و از این حیث علاوه بر کیفیت در اجرا باید به مسائل روانی هم توجه میشد که این امر از مواردی بوده که تیم طراحی و اجرا در پیشبرد این پروژه همواره بر آن دقت داشته تا محیطی آرام و با امکانات و کیفیت بالا را اجرا کرده و در اختیار کارفرما و مراجعین قرار دهد. در طراحی این پروژه از متریال چوب به جهت ایجاد حس گرم و صمیمی و از شیشه رنگی و آیینه جهت افزایش بعد و از بین بردن دلگیری فضا با توجه به نبود دسترسی به نور مستقیم و پنجره استفاده گردید. لاین های نوری و طراحی هنری سقف، کانتر و کف این کلینیک بر زیبایی هر چه بیشتر این محیط می افزاید.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه
پخش ویدیو

درباره پروژه
بررسی و مطالعه برای طراحی اولین قدم درشروع هر پروژه است. برخی از فضا ها به دلیل نوع عملکرد طراحی هایی پیچیده تر را دربر خواهند داشت و کلینیک خواب جهت درمان مسائل سایکولوژیک و فیزیولوژیک بوده و از این حیث علاوه بر کیفیت در اجرا باید به مسائل روانی هم توجه میشد که این امر از مواردی بوده که تیم طراحی و اجرا در پیشبرد این پروژه همواره بر آن دقت داشته تا محیطی آرام و با امکانات و کیفیت بالا را اجرا کرده و در اختیار کارفرما و مراجعین قرار دهد. در طراحی این پروژه از متریال چوب به جهت ایجاد حس گرم و صمیمی و از شیشه رنگی و آیینه جهت افزایش بعد و از بین بردن دلگیری فضا با توجه به نبود دسترسی به نور مستقیم و پنجره استفاده گردید. لاین های نوری و طراحی هنری سقف، کانتر و کف این کلینیک بر زیبایی هر چه بیشتر این محیط می افزاید.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه

ویدئو پروژه

پخش ویدیو

تصاویر پروژه