درباره پروژه
این پروژه با رویکردی نئوکلاسیک طراحی و اجرا گردیده است. این فضا از همان ابتدا به سه بخش اصلی در طراحی تقسیم شد که شامل فضای مدیریت، فضای لابی و منشی، و اتاق جلسات vip می باشد. در طراحی هر یک از این فضاها به فراخور کاربری و تطابق با فضا از ترکیب رنگ مختص هرفضا استفاده شد تا تنوع در طراحی فضاها متناسب با کاربری حفظ گردد. در طراحی لابی با توجه به عدم دسترسی فضا به نور مستقیم سعی گردید از آیینه، سنگ پولیش، سرامیک و هالوژن های پر نور استفاده شود تا این نقیصه جبران و فضایی زیبا و آرام ایجاد گردد. در فضای جلسات vip با بهره گیری از دیوار پوش های چوبی سفید و هنر آیینه کاری فضایی خاص جهت جلسات ویژه خلق گردید. در فضای مدیریت دیوار پوش های چوبی مشکی استفاده گردید تا بر ابهت و عظمت فضا بیافزاید. استفاده از سنگ های اسلب بسیار زیبا در طراحی سرویس های بهداشتی و در نهایت استفاده از اکسسوری های لوکس و لوستر های کمتر دیده شده و مبلمان درخور، این پروژه را به دفتر کاری فاخر تبدیل نموده است.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه
پخش ویدیو

درباره پروژه
این پروژه با رویکردی نئوکلاسیک طراحی و اجرا گردیده است. این فضا از همان ابتدا به سه بخش اصلی در طراحی تقسیم شد که شامل فضای مدیریت، فضای لابی و منشی، و اتاق جلسات vip می باشد. در طراحی هر یک از این فضاها به فراخور کاربری و تطابق با فضا از ترکیب رنگ مختص هرفضا استفاده شد تا تنوع در طراحی فضاها متناسب با کاربری حفظ گردد. در طراحی لابی با توجه به عدم دسترسی فضا به نور مستقیم سعی گردید از آیینه، سنگ پولیش، سرامیک و هالوژن های پر نور استفاده شود تا این نقیصه جبران و فضایی زیبا و آرام ایجاد گردد. در فضای جلسات vip با بهره گیری از دیوار پوش های چوبی سفید و هنر آیینه کاری فضایی خاص جهت جلسات ویژه خلق گردید. در فضای مدیریت دیوار پوش های چوبی مشکی استفاده گردید تا بر ابهت و عظمت فضا بیافزاید. استفاده از سنگ های اسلب بسیار زیبا در طراحی سرویس های بهداشتی و در نهایت استفاده از اکسسوری های لوکس و لوستر های کمتر دیده شده و مبلمان درخور، این پروژه را به دفتر کاری فاخر تبدیل نموده است.
 
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه

ویدئو پروژه

پخش ویدیو