درباره پروژه
همواره طراحی درست و دقیق پلان با در نظر گرفتن ابعاد و هندسه فضا در خلق فضاهای کاربردی و بهره برداری بهینه از تمام فضا نقش بسزایی دارد. در این پروژه نیز تمرکز بر طراحی پلان مطلوب از مولفه های اصلی طراحی این فضا بوده و همچنین رنگ ها و بافت ها با تابش نورهای طبیعی و مصنوعی بر انرژی فضا تاثیری شگرف داشته است. در این فضا سعی گردید فضا های عمومی و کارشناسی با طراحی مدرن و فضای مدیریت با طراحی نئوکلاسیک همخوان باشد و بهره گیری از رنگ و متریال متناسب کاربری هر فضا از مشخصه های طراحی این پروژه می باشد. با توجه به استیجاری بودن ملک سرعت اجرا بسیار مهم بوده که تیم اجرا با برنامه ریزی دقیق و کیفیتی بالا در خلق فضا بسیار موفق عمل نمودند.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه
پخش ویدیو

درباره پروژه
همواره طراحی درست و دقیق پلان با در نظر گرفتن ابعاد و هندسه فضا در خلق فضاهای کاربردی و بهره برداری بهینه از تمام فضا نقش بسزایی دارد. در این پروژه نیز تمرکز بر طراحی پلان مطلوب از مولفه های اصلی طراحی این فضا بوده و همچنین رنگ ها و بافت ها با تابش نورهای طبیعی و مصنوعی بر انرژی فضا تاثیری شگرف داشته است. در این فضا سعی گردید فضا های عمومی و کارشناسی با طراحی مدرن و فضای مدیریت با طراحی نئوکلاسیک همخوان باشد و بهره گیری از رنگ و متریال متناسب کاربری هر فضا از مشخصه های طراحی این پروژه می باشد. با توجه به استیجاری بودن ملک سرعت اجرا بسیار مهم بوده که تیم اجرا با برنامه ریزی دقیق و کیفیتی بالا در خلق فضا بسیار موفق عمل نمودند.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه

ویدئو پروژه

پخش ویدیو