درباره پروژه
با توجه به مطالعات و بررسی های تیم طراحی جانمایی این فضا در لابی، همجوار با ورودی اصلی بیمارستان انتخاب شد تا با طراحی منحصر به فرد، این امکان ایجاد شود که داروخانه بیمارستان یک مرجع مناسب جهت خدمت دهی به داخل و خارج بیمارستان باشد و نوع طراحی پلان به طریقی است که دسترسی از اورژانس و لابی اصلی به این فضا برقرار می باشد. از موارد مهم در طراحی این فضا باید به استفاده از فضای انتظار برای فروش لوازم بهداشتی و کمک درمانی اشاره کرد که این مهم با ایجاد قفسه های زیبا و دکوراتیو که به سهولت در دسترس مراجعین می باشد محقق گردیده است. تیم اجرا با تحلیل طرح، انتخاب متریال متناسب و برنامه زمان بندی دقیق اقدام به اجرای این فضا نموده تا رضایت کار فرما و مراجعین برگی زرین از طراحی و اجرای این پروژه توسط شرکت عمران و معماری بهسازان صبا باشد.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه
پخش ویدیو

درباره پروژه
با توجه به مطالعات و بررسی های تیم طراحی جانمایی این فضا در لابی، همجوار با ورودی اصلی بیمارستان انتخاب شد تا با طراحی منحصر به فرد، این امکان ایجاد شود که داروخانه بیمارستان یک مرجع مناسب جهت خدمت دهی به داخل و خارج بیمارستان باشد و نوع طراحی پلان به طریقی است که دسترسی از اورژانس و لابی اصلی به این فضا برقرار می باشد. از موارد مهم در طراحی این فضا باید به استفاده از فضای انتظار برای فروش لوازم بهداشتی و کمک درمانی اشاره کرد که این مهم با ایجاد قفسه های زیبا و دکوراتیو که به سهولت در دسترس مراجعین می باشد محقق گردیده است. تیم اجرا با تحلیل طرح، انتخاب متریال متناسب و برنامه زمان بندی دقیق اقدام به اجرای این فضا نموده تا رضایت کار فرما و مراجعین برگی زرین از طراحی و اجرای این پروژه توسط شرکت عمران و معماری بهسازان صبا باشد.
مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه

ویدئو پروژه

پخش ویدیو

تصاویر پروژه