درباره پروژه

واقع در محله محمودیه

مساحت ۴۰۰ متر مربع

سال بازسازی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

درفتر اداری موناکو با رعایت تناسب رنگ، برقراری نطم و ترتیب با استفاده از دکور و فایل های اداری و همچنین بهره مندی از نور طبیعی و نورپردازی مناسب، طراحی و اجرا گردید تا انرژی شروع کار به کارکنان منتقل و شرایط کار کردن برایشان آسان تر باشد.

مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه
نمایش ویدیو درباره Monacobuilding

درباره پروژه

واقع در محله محمودیه

مساحت ۴۰۰ متر مربع

سال بازسازی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

درفتر اداری موناکو با رعایت تناسب رنگ، برقراری نطم و ترتیب با استفاده از دکور و فایل های اداری و همچنین بهره مندی از نور طبیعی و نورپردازی مناسب، طراحی و اجرا گردید تا انرژی شروع کار به کارکنان منتقل و شرایط کار کردن برایشان آسان تر باشد.

مشخصات فنی
پلان ها
بروشور پروژه

ویدئو پروژه

نمایش ویدیو درباره Monacobuilding